Modlitwa Świętej Gertrudy za dusze czyśćcowe

Modlitwa Św. Gertrudy tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Łatwa do wydruku modlitwa Św. Gertrudy w PDF

Pobierz Modlitwa Świętej Gertrudy za dusze czyśćcowe PDF do druku

Święta Gertruda była mądrą, oczytaną i wykształconą, a jednocześnie niezwykle wrażliwą świętą. Wyjątkowo martwiła ją sytuacja osób znajdujących się w czyśćcu. Nie chciała, aby cierpiały, czekając długie lata na odkupienie. Ubłagała więc Pana Jezusa o tę szczególną modlitwę, która uwalnia z czyśćca nawet tysiąc dusz i pozwala im na wędrówkę prosto do Nieba! 

Na naszej stronie znajdziesz wiele pięknych i skutecznych litanii,  również tych mniej znanych, np. Litanię do Świętego Jana Pawła II oraz Litanię dominikańską. Pan Bóg poprzez te modlitwy działa cuda!

Oto trzy rzeczy, bracia, przy których wiara trwa niewzruszenie, a pobożność i cnota nie ustają: modlitwa, post i miłosierdzie.

Św. Piotr Chryzolog

Modlitwa 1

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu.

Amen.

Modlitwa 2

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy.
Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki.

Amen.

Modlitwa 3

O Jezu, w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowaną w każdej Mszy Świętej, ofiaruję Tobie moje modlitwy, prace, radości, troski i cierpienia dla uwielbienia Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca Twego; na wynagrodzenie za grzechy, za nawrócenie grzeszników, za zjednoczenie wszystkich chrześcijan i za nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Maryję, nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym.

Amen.

Recytowana modlitwa Św. Gertrudy online na YouTube

Dodaj komentarz