Modlitwa za męża

Modlitwa za męża tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Modlitwa za męża w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Modlitwa za męża PDF do druku

Sakrament małżeństwa jest jednym z najpiękniejszych sakramentów w Kościele. Dzięki niemu małżonkowie uczą się wzrastać ku Zbawieniu i uświęcają się wzajemnie.

Jeśli jesteś szczęśliwa i kochana przez swojego męża, podziękuj za niego Bogu. Poproś o cierpliwość i mądrość, abyś umiała jak najlepiej go kochać, doceniać jego starania i wybaczać błędy. Pomódl się o Bożą opiekę nad swoim mężem i Waszym małżeństwem, aby Bóg pomagał Wam w rozwiązywaniu konfliktów, tak żeby drobne spory nie budowały muru między Wami.

Niech Wasza relacja nieustannie wzmacnia się i prowadzi do Boga, a Wasza miłość będzie przykładem dla innych par. Jeśli Twój mąż jest niewierzący lub zniewolony przez nałogi, poproś Boga o nawrócenie dla niego.

Jeśli Ty lub Twój mąż nie możecie znaleźć pracy, odmówcie Modlitwę o pracę, a Bóg Was nakieruje.

W grudniu nie zapomnij o Nowennie do Dzieciątka Jezus, aby przygotować się na narodziny Chrystusa.

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje

Ef 5,25-28

Modlitwa żony za męża

Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.
Za jego miłość, za dobro, które mi daje.
Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć „jedno ciało”.
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie Jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.
Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.
Uświęcaj, Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie.
Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie.
Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy.
Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.
Chcę jego szczęścia. Kocham go.
Amen.

Modlitwa za zmarłego męża

Modlitwa 1

Ojcze, zabrałeś do siebie mojego męża.
Pewien etap ziemskiej wędrówki przemierzyliśmy wspólnie, byliśmy razem w radości i smutku, dzieliliśmy sukcesy i troski.
I choć czasem nie było łatwo, zawsze było pięknie.
Za każdą chwilę składam Ci dzięki.
Teraz kiedy mój mąż odszedł, zostałam sama.
Obdarz go szczęściem wiecznym, a mnie uzdolnij do tego, bym mogła powiedzieć: Bądź wola Twoja.
I spraw, byśmy pewnego dnia spotkali się w wieczności.
Maryjo, Pocieszycielko Strapionych, wstawiaj się za nami.
Amen.

Modlitwa 2

Najłaskawszy i miłosierny Ojcze!
Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami.
Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego męża dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki.
Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego obdarzyłeś.
Wierząc w życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś mu okazał swoje miłosierdzie, darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go godnym wejścia do wiecznej chwały. Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki.
Amen.

Modlitwa za męża do Św. Rity

O święta Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą. by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracę, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie niszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzany pomyślnością, święta Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie w nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość; ta miłość, która łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez Krew Chrystusa.
Przedstaw Panu tę modlitwę, o święta Rito, i spraw, abyśmy, ja i mój maż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie.
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Modlitwa za męża w kryzysie do Świętej Rity

Panie!
Dziękuję Ci za powołanie do małżeństwa. Dziękuję za każdy dzień pełen szczęścia, uśmiechu i radości. Dziękuję Ci za mojego małżonka, z którym przeżyłam tak wiele.

Dobry Ojcze, Ty wszystko wiesz, wiesz, jaki ciężar spoczywa teraz na moich ramionach. Wiesz, jak źle dzieje się teraz w naszym małżeństwie. Tak bardzo przepraszam Cię za te wszystkie chwile, gdy nie pamiętaliśmy o powołaniu, jakim jest święty związek małżeński. Przepraszam za te wszystkie chwile, gdy źle się do siebie odnosiliśmy, chwile pełne gniewu i urażonej dumy. Wybacz te dni, gdy nie potrafiliśmy wybaczać, kierowaliśmy się złością, egoizmem i zapominaliśmy o Tobie.

Panie, Ty wszystko możesz, błagam Cię za wstawiennictwem św. Rity, patronki małżeństw i rodzin, ocal moje małżeństwo, bo mnie samej czasem brakuje sił. Czasem czuję się słaba. Potrzebuję Cię jak nigdy wcześniej. Błagam, ześlij na nas Ducha Świętego, wlej w nas prawdziwie chrześcijańską miłość, wiarę i nadzieję w lepsze jutro. Pozwól nam zrozumieć swoje błędy, wzbudź w nas empatię i miłosierdzie, autentyczną chęć do zgody. Pomóż nam się porozumieć i odbudować naszą miłość.

Święta Rito, proszę, módl się za nas i otaczaj swoją opieką.
Nie pozwól nam błądzić, nie pozwól nam budować murów, tworzyć kolejnych konfliktów.
Święta Rito, Ty tak dobrze znasz trudy macierzyństwa i życia małżeńskiego.
Pomóż nam rozwiązać wszystkie węzły, wszystkie złe emocje, których tak wiele nagromadziliśmy.
Naucz nas, byśmy zawsze potrafili wyciągnąć rękę do zgody, mając w pamięci słowa przysięgi wypowiedzianej przed ołtarzem, Daj, byśmy swoim małżeństwem potrafili codziennie świadczyć o swojej wierze.

Amen.

Dodaj komentarz