Nasze Programy Pomocy

Nie Zabraknie Mi Nigdy Chleba

Ta pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób żyjących w trudnych warunkach życiowych.

Fundacja Anioł Miłosierdzia zakupuje produkty żywnościowe z zebranych środków pieniężnych, a także przy wsparciu wolontariuszy z diakoni miłosierdzia, zbiera i przekazuje wszystkie produkty żywnościowe, środki chemiczne osobom potrzebującym.

I Ty możesz złożyć dar z serca w postaci żywności na adres Fundacji i Ty możesz zostać Aniołem Miłosierdzia.

Niech te słowa zagoszczą w nas i niosą nadzieję ludziom w potrzebie:

Nie zabraknie mi nigdy chleba, nie zabraknie mi nigdy wody, bo Ty Jezu jesteś chlebem z nieba, bo Ty Jezu jesteś źródłem, w którym mam nadzieję…

Idę Do Szkoły

Pomoc ta przeznaczona jest dla dzieci szkolnych pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych, lub rodzin mających trudną sytuację materialną.

Fundacja przekazuje dzieciom podstawowe artykuły szkolne takie jak: zeszyty, podręczniki, plecaki, odzież szkolną, obuwie i rzeczy związane ze szkołą. Fundacja przy wsparciu wolontariuszy z diakoni miłosierdzia zbiera, sortuje i przekazuje wszystkie rzeczy dla dzieci. Pomoc ta obejmuje również zakupy przyborów szkolnych ze środków własnych Fundacji.

Kochani, chciejmy zaangażować się w to dzieło, by każde dziecko mogło godnie i chętnie chodzić do szkoły. Tak niewiele potrzeba, a tak wielką radość możemy sprawić tym najmłodszym i nieco starszym dzieciom. Za każdy dar serca w imieniu dzieci i ich rodzin dziękujemy.

Ach Te Święta

Pomoc… by każda rodzina wielodzietna, osoba samotna, opuszczona, uboga, żyjąca w biedzie, poczuła w sercu, że jest przy niej jest ktoś, kto pomoże, kto w czasie świąt przyczyni się do kolejnego uśmiechu, do radości. Tym kimś może być każdy z nas, takim właśnie Aniołem Miłosierdzia, Aniołem Miłości.

Celem tego programu jest organizacja paczek świątecznych. Środki finansowe na ten cel pochodzą z darowizn oraz ze środków własnych i z produktów żywnościowych przekazywanych do Fundacji.

W ten świąteczny czas, niech w sercach gości blask. Płomień Miłości i Miłosierdzia, płomień jedności i gościnności, płomień Bożej obecności, płomień, który rozpala serca i nigdy nie gaśnie.

Do Każdej Recepty Dodaj Dwie Krople Miłości

Program ten przeznaczony jest dla osób chorych, niepełnosprawnych, osób starszych, osób żyjących w trudnych warunkach bytowych, nie mających środków materialnych na wykup leków. Celem programu jest zakup leków na podstawie wystawionych recept, materiałów medycznych, środków medycznych, pomocniczych środków ortopedycznych.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z darowizn oraz ze środków własnych Fundacji.

“Dwie Krople”- to Miłość i Miłosierdzie. „Dwie Krople”, to Ty i Ja. To serca, które pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Bądź “Kroplą”, która nigdy nie wyschnie, ale zawsze będzie źródłem i ochłodą dla drugiego człowieka. Źródłem, w którym cierpienie odnajdzie wiarę, nadzieję i miłość.

Nie Jesteś Sam

Program ten przeznaczony jest dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest pomoc merytoryczna, pomoc prawna, psychologiczna, duchowa.

Ta pomoc jest dla osób do których nikt nie wyciągnie ręki, dla osób, które może i tracą nadzieję, że sytuacja w której się znajdują jest bez wyjścia.

Święty Papież, Jan Paweł II mówi “Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. To są drzwi, które mówią NIE JESTEŚ SAM. Każdy z nas może stać się „drzwiami” pokoju i odwagi dla drugiego człowieka.

Tryb udzielania pomocy materialnej i rzeczowej:
 

TRYB PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ LUB RZECZOWEJ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

A. zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy osoby ubiegającej się o pomoc do Biura Zarządu Fundacji (zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).

B. rozeznanie przez Zarząd Fundacji sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc, w razie konieczności zasięgnięcie pomocy prawnej lub specjalistycznej.

C. podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy i zawiadomienie o niej osoby ubiegającej się o pomoc.

D. realizacja przyznanych świadczeń.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ:

A. zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy osoby ubiegającej się o pomoc do Biura Zarządu Fundacji (zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).

B. rozeznanie przez Zarząd Fundacji sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc, w razie konieczności zasięgnięcie pomocy prawnej lub specjalistycznej.

C. podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy i zawiadomienie o niej osoby ubiegającej się o pomoc.

D. realizacja przyznanych świadczeń.