Nowenna do Świętego Józefa

Pobierz wersję PDF do druku

Nowenna do Świętego Józefa w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Nowenna do Świętego Józefa PDF do druku

Niewiele wiadomo o Świętym Józefie. W całym Piśmie Świętym nie wypowiada on ani jednego słowa. Choć w sztuce sakralnej zazwyczaj przedstawiany jest jako starzec z siwą brodą, jego podeszły wiek bywa kwestionowany przez historyków. Jedno jest pewne – odegrał ogromną rolę w Ewangelii jako ziemski ojciec samego Jezusa Chrystusa.

Niewątpliwie Święty Józef może być wzorem dla wszystkich chrześcijan ze względu na swoją pracowitość, pokorę oraz bezgraniczne zaufanie Bożej woli. Modlitwy takie jak Nowenna do Świętego Józefa, Litania do Świętego Józefa oraz Modlitwa do Świętego Józefa pomogą Ci go naśladować.

Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego.

Św. Bernard z Clairvaux

Modlitwa wstępna

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny … (wymieniamy naszą intencję).

Dzień 1 – 10 marca

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 2 – 11 marca

Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 3 – 12 marca

Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 4 – 13 marca

Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 5 – 14 marca

Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 6 – 15 marca

Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 7 – 16 marca

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 8 – 17 marca

Święty Józefie, Potężny nasz Patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dzień 9 – 18 marca

Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Modlitwa do Św. Józefa …
Litania do Św. Józefa …
Ojcze Nasz …
Zdrowaś Mario …

Dodaj komentarz