Parafia i Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce

Kościół i Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce

Kościół parafialny położony jest w Baryczce. Mieści się przy Baryczka 207. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 996 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została ukonstytuowana w roku 1983. Proboszczem jest ks. Jerzy Gajda. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Baryczka 207
38-115 Połomia

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-17-2773179

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jerzy Gajda

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1983
Diecezja rzeszowska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 996

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 937
Numer parafii: 31380RZE

ID-6626

Parafia miała dokładnie 35 lat w roku 2018.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1658 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1602 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1552 lat po Soborze Efeskim
 • 1532 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1430 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1302 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1196 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1113 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 860 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 844 lat po Soborze Laterańskim II
 • 804 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 768 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 738 lat po Soborze w Lyonie I
 • 709 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Soborze w Vienne
 • 565 lat po Soborze w Konstancji
 • 538 lat po Soborze Florenckim
 • 466 lat po Soborze Laterańskim V
 • 420 lat po Soborze Trydenckim
 • 113 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 18 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Modlitwa, poprawnie odmówiona, jest paliwem, które utrzymuje silniki naszych dusz w ruchu. To dzięki modlitwie otrzymujemy siłę i odwagę, mądrość i łaskę na wiele życiowych wyzwań. To dzięki modlitwie otrzymujemy pokój i radość pośród kłopotów i smutków. Dodaje nam sił, które pomagają kroczyć drogą do życia wiecznego. Kościół parafialny to bardzo dobre miejsce na to aby oddać się modlitwie. Czy to podczas Mszy, czy w ciszy przed lub po. W domu jesteśmy zmuszeni modlić się samy przez krzyżem, lub świętym obrazem. Chociaż w dzisiejszych czasach możemy znaleźć pomoc w Internecie wsłuchując się w recytowaną Litanię do Dzieciątka Jezus zamieszczoną na portalu YouTube. Dzięki temu może być nam raźniej modlić się. Módlcie się jak nigdy dotąd i proście Boga o pomoc i przewodnictwo w waszym codziennym życiu. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku