Parafia i Kościół Św. Macieja Apostoła w Bełchowie

Kościół i Parafia Św. Macieja Apostoła w Bełchowie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Macieja Apostoła, która znajduje się w Bełchowie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Parafia posiada 5012 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W roku 1649 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. ks. Józef Staszewski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

99-418 Bełchów 109 A

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. 046-8376778

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Staszewski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1649
Diecezja łomżyńska
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5012

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7123
Numer parafii: 29103LOM

ID-4176

W 2015 parafia miała 366 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Macieja Apostoła była utworzona.

 • 1324 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1268 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1218 lat po Soborze Efeskim
 • 1198 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1096 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 968 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 862 lat po Soborze Nicejskim II
 • 779 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 526 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 510 lat po Soborze Laterańskim II
 • 470 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 434 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 404 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 375 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 337 lat po Soborze w Vienne
 • 231 lat po Soborze w Konstancji
 • 204 lat po Soborze Florenckim
 • 132 lat po Soborze Laterańskim V
 • 86 lat po Soborze Trydenckim
 • 221 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 316 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Laudetur Iesus Christus. Skorzystajmy z okazji i pomódlmy się. Kościół parafialny to bardzo dobre miejsce na to aby oddać się modlitwie. Czy to podczas Mszy, czy w ciszy przed lub po. W domu jesteśmy zmuszeni modlić się samy przez krzyżem, lub świętym obrazem. Chociaż w dzisiejszych czasach możemy znaleźć pomoc w Internecie wsłuchując się w recytowaną i piękną Modlitwę do Miłosierdzia Bożego zamieszczoną na portalu YouTube. Dzięki temu może być nam raźniej modlić się. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku