Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Jana Chrzciciela oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kościelna 32. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 3180 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1200 roku. Proboszczem jest ks. Henryk Wójcik. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 32
26-307 Białaczów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-44-7581422

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Henryk Wójcik

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1200
Diecezja radomska
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3180

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6411
Numer parafii: 29959RAD

ID-6385

Parafia miała dokładnie 822 lat w roku 2022.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Jana Chrzciciela od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 875 lat po Soborze Nicejskim I
 • 819 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 769 lat po Soborze Efeskim
 • 749 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 647 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 519 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 413 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 330 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 77 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 61 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 21 lat po Soborze Laterańskim III
 • 15 lat przed Soborem Laterańskim IV
 • 45 lat przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 74 lat przed Soborem w Lyonie II
 • 112 lat przed Soborem w Vienne
 • 218 lat przed Soborem w Konstancji
 • 245 lat przed Soborem Florenckim
 • 317 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 363 lat przed Soborem Trydenckim
 • 670 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 765 lat przed Soborem Watykańskim II

W domu możesz zorganizować małą kapliczkę ku czci Najświętszej Maryi Panny. Może to być w formie małego stoliczka, lub tak jak robiono to w dawnej Polsce, gdzie w rogu pokoju zawieszano na ścianie święty obraz, a pod nim stawiano kwiatki. Skupienie, pokora to podstawowe cechy jakie powinna mieć każda nasza odmawiana modlitwa. Robimy to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszej Stwórcy. Aby lepiej się skupić możemy pomóc sobie wsłuchując się w recytowaną Modlitwę do św. Marty. Wtedy będzie nam łatwiej poprawnie wymówić wszystkie wersy. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Pamiętaj: oddawaj cześć naszemu Panu każdego dnia. Czy to poprzez modlitwy, krótkie akty strzeliste, jak i zachowanie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku