Parafia i Kościół Św. Ludwika w Bliżynie

Kościół i Parafia Św. Ludwika w Bliżynie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Ludwika, która znajduje się w Bliżynie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kościuszki 90. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 5060 zarejestrowanych wiernych. W 1888 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Czesław Kasprzyk.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościuszki 90
26-120 Bliżyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. 541115

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Czesław Kasprzyk

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1888
Diecezja radomska
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5060

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4682
Numer parafii: 49708RAD

ID-6508

W roku 2018 parafia obchodziła 130 lat istnienia.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1563 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1507 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1457 lat po Soborze Efeskim
 • 1437 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1335 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1207 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1101 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1018 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 765 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 749 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 709 lat po Soborze Laterańskim III
 • 673 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 643 lat po Soborze w Lyonie I
 • 614 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 576 lat po Soborze w Vienne
 • 470 lat po Soborze w Konstancji
 • 443 lat po Soborze Florenckim
 • 371 lat po Soborze Laterańskim V
 • 325 lat po Soborze Trydenckim
 • 18 lat po Soborze Watykańskim I
 • 77 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo w PDF i pomodlić się rzewnie. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku