Parafia i Kościół Św. Augustyna w Borucinie

Kościół i Parafia Św. Augustyna w Borucinie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Augustyna oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Znajduje się dokładnie przy Borucin, ul. Ks. Bończyka 15. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 985 wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1906. ks. Janusz Iwańczuk jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

Borucin, ul. Ks. Bończyka 15
47-470 Krzanowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-4108158

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Janusz Iwańczuk

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1906
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 985

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 431
Numer parafii: 48388OPO

ID-4774

W roku 2015 parafia obchodziła 109 lat istnienia.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1581 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1525 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1475 lat po Soborze Efeskim
 • 1455 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1353 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1225 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1119 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1036 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 783 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 767 lat po Soborze Laterańskim II
 • 727 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 691 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 661 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 632 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 594 lat po Soborze w Vienne
 • 488 lat po Soborze w Konstancji
 • 461 lat po Soborze Florenckim
 • 389 lat po Soborze Laterańskim V
 • 343 lat po Soborze Trydenckim
 • 36 lat po Soborze Watykańskim I
 • 59 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Czy będąc w kościele, czy podczas modlitw w domu, proś Boga o przebaczenie za swoje grzechy i dziękuj Mu za Jego liczne błogosławieństwa w twoim życiu. Codziennie, rano, w ciągu dnia jak i wieczorem módl gorliwie wiedząc, iż to ziemskie życie jest tylko krokiem do życia wiecznego w wiecznej szczęśliwości. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się za pomocą Modlitwy o zdrowie i uzdrowienie klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Módlmy się codziennie, kilka razy dziennie. Za siebie, za rodzinę, za nieznajomych, za odkupienie grzechów tego świata.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku