Parafia i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy

Kościół i Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny położona jest w Bydgoszczy. Kościół parafialny mieści się przy ul. Saperów 63. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 3800 z danymi z innych parafii. W 1958 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. ks. Roman Mrosczok jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Saperów 63
85-504 Bydgoszcz

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3223584

Email: pa**************@ne*******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Roman Mrosczok

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1958
Diecezja bizantyjska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2687
Numer parafii: 48671BIZ

ID-405

Parafia miała dokładnie 58 lat w roku 2016.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1633 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1577 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1527 lat po Soborze Efeskim
 • 1507 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1405 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1277 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1171 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1088 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 835 lat po Soborze Laterańskim I
 • 819 lat po Soborze Laterańskim II
 • 779 lat po Soborze Laterańskim III
 • 743 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 713 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 684 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 646 lat po Soborze w Vienne
 • 540 lat po Soborze w Konstancji
 • 513 lat po Soborze Florenckim
 • 441 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 395 lat po Soborze Trydenckim
 • 88 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 7 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Modlić należy się często i gorliwie. Tak jak wskazywał nam Jezus. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy na przykład Litanię do Matki Boskiej Częstochowskiej w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz