Parafia i Kościół Św. Barbary w Bytomiu

Kościół i Parafia Św. Barbary w Bytomiu

Poznaj dokładny adres parafii Św. Barbary oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest ul. Chełmońskiego 18. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 7000 wiernych. Parafia została założona w 1931 roku. ks. Eugeniusz Gogoliński jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Chełmońskiego 18
41-902 Bytom

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2814600

Email: by***********@gl*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Eugeniusz Gogoliński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1931
Diecezja gdańska
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8759
Numer parafii: 85999GDA

ID-1455

W 2020 parafia liczyła sobie 89 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1606 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1550 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1500 lat po Soborze Efeskim
 • 1480 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1378 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1250 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1144 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1061 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 808 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 792 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 752 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 716 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 686 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 657 lat po Soborze w Lyonie II
 • 619 lat po Soborze w Vienne
 • 513 lat po Soborze w Konstancji
 • 486 lat po Soborze Florenckim
 • 414 lat po Soborze Laterańskim V
 • 368 lat po Soborze Trydenckim
 • 61 lat po Soborze Watykańskim I
 • 34 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić: Modlitwa za dzieci. Odmów też modlitwę dziękczynną. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku