Parafia i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bytyniu

Kościół i Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bytyniu

Kościół parafialny położony jest w Bytyniu. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kościelna 3a. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1275 zarejestrowanych wiernych. W roku 1268 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Jan Murkowski.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 3a
64-542 Bytyń

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-61-2918808

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Murkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1268
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1275

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7791
Numer parafii: 74262POZ

ID-5694

Parafia miała dokładnie 753 lat w roku 2021.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 943 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 887 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 837 lat po Soborze Efeskim
 • 817 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 715 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 587 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 481 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 398 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 145 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 129 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 89 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 53 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 23 lat po Soborze w Lyonie I
 • 6 lat przed Drugim Soborem w Lyonie
 • 44 lat przed Soborem w Vienne
 • 150 lat przed Soborem w Konstancji
 • 177 lat przed Soborem Florenckim
 • 249 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 295 lat przed Soborem Trydenckim
 • 602 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 697 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku