Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie

Kościół parafialny położony jest w Cegłowie. Znajduje się dokładnie przy Pl. Anny Jagiellonki 16. Kilka lat temu w Parafii było 2000 wiernych. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1441 roku. Jako proboszcz ks. Jerzy Chyła sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

Pl. Anny Jagiellonki 16
05-319 Cegłów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-25-7570117

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jerzy Chyła

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1441
Diecezja warszawsko-praska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4992
Numer parafii: 17300WAR

ID-9036

Parafia miała dokładnie 579 lat w roku 2020.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Jana Chrzciciela od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1116 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1060 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1010 lat po Soborze Efeskim
 • 990 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 888 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 760 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 654 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 571 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 318 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 302 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 262 lat po Soborze Laterańskim III
 • 226 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 196 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 167 lat po Soborze w Lyonie II
 • 129 lat po Soborze w Vienne
 • 23 lat po Soborze w Konstancji
 • 4 lata przed Soborem Florenckim
 • 76 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 122 lat przed Soborem Trydenckim
 • 429 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 524 lat przed Soborem Watykańskim II

Kościoły parafialne były i są budowa, aby oddać cześć naszemu Ojcu w Niebie poprzez gorliwą modlitwę wszystkich wiernych. Tak samo gorliwie i z pasją należy się modlić w domu. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić: Litania do Świętego Antoniego Padewskiego. Odmów też modlitwę dziękczynną. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku