Parafia i Kościół Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

Kościół i Parafia Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

Poznaj dokładny adres parafii Chrystusa Odkupiciela oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Mieści się przy ul. Ks. M. Mrozka 2. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 16280 parafian. Rok 1983 był rokiem rozpoczęcia działalności. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Grzegorz Szymański.

Jaki jest adres parafii?

ul. Ks. M. Mrozka 2
22-100 Chełm

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-82-5620356

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Grzegorz Szymański

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1983
Diecezja lubelska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 16280

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5287
Numer parafii: 33595LUB

ID-3705

W 2016 parafia miała 33 lat.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Chrystusa Odkupiciela od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1658 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1602 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1552 lat po Soborze Efeskim
 • 1532 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1430 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1302 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1196 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1113 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 860 lat po Soborze Laterańskim I
 • 844 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 804 lat po Soborze Laterańskim III
 • 768 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 738 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 709 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Soborze w Vienne
 • 565 lat po Soborze w Konstancji
 • 538 lat po Soborze Florenckim
 • 466 lat po Soborze Laterańskim V
 • 420 lat po Soborze Trydenckim
 • 113 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 18 lat po Soborze Watykańskim II

Dziękujmy Bogu, że dał nam życie, wolną wolę i obietnicę zbawienia. Lecz dostąpienie zbawienia nie jest takie łatwe. Nie każdy dostanie się do Nieba. Dlatego trzeba żyć pełnią wiary. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy na przykład Modlitwę różańcową w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Ojcze Niebieski, przyjmij proszę nasze modlitwy i pomóż nam, swoim dzieciom, rozpoznawaniu przeszkód, które mogą nas prowadzić na złą drogę. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku