Parafia i Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej w Chrzanowie

Kościół i Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Chrzanowie

Kościół parafialny położony jest w Chrzanowie. Mieści się przy ul. Borowcowa 76 b. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 2500 zarejestrowanych wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1939. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Henryk Bąk.

Jaki jest adres parafii?

ul. Borowcowa 76 b
32-500 Chrzanów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-6233462

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Henryk Bąk

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1939
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 470
Numer parafii: 77025KRA

ID-3062

W 2018 parafia miała 79 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1614 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1558 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1508 lat po Soborze Efeskim
 • 1488 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1386 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1258 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1152 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1069 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 816 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 800 lat po Soborze Laterańskim II
 • 760 lat po Soborze Laterańskim III
 • 724 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 694 lat po Soborze w Lyonie I
 • 665 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 627 lat po Soborze w Vienne
 • 521 lat po Soborze w Konstancji
 • 494 lat po Soborze Florenckim
 • 422 lat po Soborze Laterańskim V
 • 376 lat po Soborze Trydenckim
 • 69 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 26 lat przed Soborem Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Każdy porządny katolik powinien się regularnie modlić. Skorzystaj z naszej łatwej do wydruku Nowenny, aby wyrazić swoją miłość do Boga. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku