Parafia i Kościół Św. Jacka w Chrzanowie

Kościół i Parafia Św. Jacka w Chrzanowie

Kościół parafialny położony jest w Chrzanowie. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 1849 wiernych. Rok 1932 był rokiem rozpoczęcia działalności. Jako proboszcz ks. Wiesław Łobaza sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

23-305 Chrzanów 79

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-15-8755108

Email: ch******@sa********.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Wiesław Łobaza

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1932
Diecezja sandomierska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1849

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6068
Numer parafii: 52352SAN

ID-6849

W 2015 roku obchodziła swoje 83 “urodziny”.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1607 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1551 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1501 lat po Soborze Efeskim
 • 1481 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1379 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1251 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1145 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1062 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 809 lat po Soborze Laterańskim I
 • 793 lat po Soborze Laterańskim II
 • 753 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 717 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 687 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 658 lat po Soborze w Lyonie II
 • 620 lat po Soborze w Vienne
 • 514 lat po Soborze w Konstancji
 • 487 lat po Soborze Florenckim
 • 415 lat po Soborze Laterańskim V
 • 369 lat po Soborze Trydenckim
 • 62 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 33 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Nie ma niczego lepszego niż rozmowa z Bogiem za pomocą modlitwy, która została stworzona przez Świętego i od wielu lat jest pielęgnowana w ludu Bożym. Jesteśmy na tej ziemi bo Bóg tak chciał. Módlmy się, abyśmy mogli podążać drogą wyznaczoną przez Jezusa, który cierpiał na krzyżu za nas wszystkich. W drodze każdego katolika niezbędne jest modlenie się. Dzisiaj możemy odmówić Modlitwę z wydrukowanym tekstem. Klękajmy przed krzyżem z naszym Zbawicielem i poświęćmy mu kilka chwil swojego życia. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku