Parafia i Kościół Świętej Trójcy w Cielądzu

Kościół i Parafia Świętej Trójcy w Cielądzu

Parafia Świętej Trójcy położona jest w Cielądzu. Parafia posiada 2456 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Parafia została ukonstytuowana w roku 1428. ks. Andrzej Różański CSSP jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

96-214 Cielądz 65

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-46-8152481

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Różański CSSP

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1428
Diecezja łomżyńska
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 2456

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1554
Numer parafii: 40110LOM

ID-4215

Parafia miała dokładnie 591 lat w roku 2019.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1103 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1047 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 997 lat po Soborze Efeskim
 • 977 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 875 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 747 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 641 lat po Soborze Nicejskim II
 • 558 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 305 lat po Soborze Laterańskim I
 • 289 lat po Soborze Laterańskim II
 • 249 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 213 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 183 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 154 lat po Soborze w Lyonie II
 • 116 lat po Soborze w Vienne
 • 10 lat po Soborze w Konstancji
 • 17 lat przed Soborem Florenckim
 • 89 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 135 lat przed Soborem Trydenckim
 • 442 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 537 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Kościół to miejsce święte stworzone po to, aby lud Boży mógł oddać hołd swojemu Panu Wszechmogącemu, ale też należy pamiętać, iż podczas każdej Mszy dochodzi do bezkrwawej ofiary, tej samej, którą nasz Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu. Chcesz się trochę pomodlić? Wydrukuj z PDF Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa na drukarce i odmów ją z szacunkiem i pokorą. Niech Bóg Cię błogosławi. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku