Parafia i Kościół Św. Jerzego w Cieszynie

Kościół i Parafia Św. Jerzego w Cieszynie

Kościół parafialny położony jest w Cieszynie. A dokładnie rzeczy biorąc w Cieszynie przy ul. Liburnia 1. Parafia posiada 2230 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W roku 1980 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Proboszczem jest ks. Stefan Sputek. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Liburnia 1
43-400 Cieszyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8577440

Email: ie**********@bi*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Stefan Sputek

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1980
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2230

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9119
Numer parafii: 81064BIE

ID-160

W 2021 parafia liczyła sobie 41 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Jerzego od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1655 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1599 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1549 lat po Soborze Efeskim
 • 1529 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1427 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1299 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1193 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1110 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 857 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 841 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 801 lat po Soborze Laterańskim III
 • 765 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 735 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 706 lat po Soborze w Lyonie II
 • 668 lat po Soborze w Vienne
 • 562 lat po Soborze w Konstancji
 • 535 lat po Soborze Florenckim
 • 463 lat po Soborze Laterańskim V
 • 417 lat po Soborze Trydenckim
 • 110 lat po Soborze Watykańskim I
 • 15 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Wchodząc do kościoła pamiętaj, aby nie myśleć o tym co będziesz robił później, lub o tym co robiłeś zanim się tu zjawiłeś. Bądź obecny swoimi myślami z twoimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Pomódl się o ich nawrócenie i zbawienie. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał na Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera słowa "Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz". Wsłuchajmy się w słowa i z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Nie dajmy się zwieść powierzchownym wyobrażeniom świata, który nas otacza. Odrzucając tą otaczającą nas fasadę nie znajdziemy tam nic. Prawdziwa prawda i wielkość znajduje się w Bogu. Aby tego doświadczyć musimy się modlić. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku