Parafia i Kościół Św. Michała Archanioła w Cieszynie

Kościół i Parafia Św. Michała Archanioła w Cieszynie

Czy szukasz danych parafii Św. Michała Archanioła w Cieszynie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Dokładnym adresem parafii jest Cieszyn, ul. Kościelna 15. Parafia liczy sobie 1000 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Parafia została założona w 1580 roku. Proboszczem jest ks. Henryk Lemke. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Cieszyn, ul. Kościelna 15
63-435 Sośnie

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-62-7393301

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Henryk Lemke

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1580
Diecezja kaliska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2160
Numer parafii: 25348KAL

ID-2128

W 2016 minęło 436 lat od dnia założenia parafii.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1255 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1199 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1149 lat po Soborze Efeskim
 • 1129 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1027 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 899 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 793 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 710 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 457 lat po Soborze Laterańskim I
 • 441 lat po Soborze Laterańskim II
 • 401 lat po Soborze Laterańskim III
 • 365 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 335 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 306 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 268 lat po Soborze w Vienne
 • 162 lat po Soborze w Konstancji
 • 135 lat po Soborze Florenckim
 • 63 lat po Soborze Laterańskim V
 • 17 lat po Soborze Trydenckim
 • 290 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 385 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Msza Święta jest najpiękniejszą modlitwą jaką możemy oddać Bogu. Nie należy jednak zapominać o mniejszych, lecz również ważnych, modlitwach prywatnych. W domu, w tramwaju, w pracy. Jesteśmy na tej ziemi bo Bóg tak chciał. Módlmy się, abyśmy mogli podążać drogą wyznaczoną przez Jezusa, który cierpiał na krzyżu za nas wszystkich. W drodze każdego katolika niezbędne jest modlenie się. Dzisiaj możemy odmówić Modlitwę. Klękajmy przed krzyżem z naszym Zbawicielem i poświęćmy mu kilka chwil swojego życia. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku