Parafia i Kościół Świętej Trójcy w Ćmińsku

Kościół i Parafia Świętej Trójcy w Ćmińsku

Sprawdź dane dotyczące parafii Świętej Trójcy w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Ćmińsk. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na Cmińsk, ul. Podkościele 1. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 2354 parafian. Parafia została ukonstytuowana w roku 1658. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Stanisław Adamczyk.

Jaki jest adres parafii?

Cmińsk, ul. Podkościele 1
26-085 Miedziana Góra

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-3034615

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Adamczyk

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1658
Diecezja kielecka
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2354

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4753
Numer parafii: 10318KIE

ID-2665

Parafia miała dokładnie 363 lat w roku 2021.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1333 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1277 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1227 lat po Soborze Efeskim
 • 1207 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1105 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 977 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 871 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 788 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 535 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 519 lat po Soborze Laterańskim II
 • 479 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 443 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 413 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 384 lat po Soborze w Lyonie II
 • 346 lat po Soborze w Vienne
 • 240 lat po Soborze w Konstancji
 • 213 lat po Soborze Florenckim
 • 141 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 95 lat po Soborze Trydenckim
 • 212 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 307 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Modlić należy się nie tylko w Kościele podczas Mszy, ale również w domu. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Litanię do Najświętszego Imienia Jezus. Odmów też modlitwę dziękczynną. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku