Parafia i Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czarzu

Kościół i Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czarzu

Sprawdź dane dotyczące parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Czarże. A dokładnie rzeczy biorąc w Czarzu przy Czarże, ul. Chełmińska 18. Parafia posiada 1750 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. ks. Franciszek Kamrowski sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

Czarże, ul. Chełmińska 18
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3816517

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Franciszek Kamrowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia:
Diecezja toruńska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1750

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5331
Numer parafii: 32372TOR

ID-8542

Modlitwa, poprawnie odmówiona, jest paliwem, które utrzymuje silniki naszych dusz w ruchu. To dzięki modlitwie otrzymujemy siłę i odwagę, mądrość i łaskę na wiele życiowych wyzwań. To dzięki modlitwie otrzymujemy pokój i radość pośród kłopotów i smutków. Dodaje nam sił, które pomagają kroczyć drogą do życia wiecznego. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Modlitwę za zmarłych. Odmów też modlitwę dziękczynną. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Zabiegani, zajęci codziennymi troskami łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach i celach katolika. Nie poddajcie się temu i módlcie się do Boga Ojca codziennie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku