Parafia i Kościół Św. Wojciecha w Czerwieńsku

Kościół i Parafia Św. Wojciecha w Czerwieńsku

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Wojciecha w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Czerwieńsk. A dokładnie rzeczy biorąc w Czerwieńsku przy ul. Ks. Ludwika Muchy 1. Kilka lat temu w Parafii było 6860 wiernych. Rok 1946 był rokiem rozpoczęcia działalności. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Zbigniew Lisiecki.

Jaki jest adres parafii?

ul. Ks. Ludwika Muchy 1
66-016 Czerwieńsk

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-68-3278218

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zbigniew Lisiecki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1946
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Województwo: lubuskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 6860

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3149
Numer parafii: 68746ZAM

ID-10105

W 2015 parafia miała 69 lat.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1621 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1565 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1515 lat po Soborze Efeskim
 • 1495 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1393 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1265 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1159 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1076 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 823 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 807 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 767 lat po Soborze Laterańskim III
 • 731 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 701 lat po Soborze w Lyonie I
 • 672 lat po Soborze w Lyonie II
 • 634 lat po Soborze w Vienne
 • 528 lat po Soborze w Konstancji
 • 501 lat po Soborze Florenckim
 • 429 lat po Soborze Laterańskim V
 • 383 lat po Soborze Trydenckim
 • 76 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 19 lat przed Soborem Watykańskim II

Po co się modlimy? Czy to w Kościele podczas Mszy, czy też prywatnie. Modlimy się, aby wyrazić szacunek do naszego Stworzyciela, a także uzyskać tak potrzebne nam łaski, które pomogą nam w drodze do zbawienia. Dobrze jest mieć tekst modlitwy przed sobą w trakcie jej odmawiania. Pomaga to nam się lepiej skupić. W naszym modlitewniku online znajdziesz dziesiątki modlitw, których tekst możesz łatwo wydrukować. Sprawdź i wydrukuj tekst Telegramu do Świętego Józefa i z pokorą pomódl się. Modlimy się nie dla ludzi, tylko dla siebie i Boga. Jak wiele bowiem prawdy jest w starym przysłowiu "Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą". Nie bądźmy dwulicowi, nie bądźmy obłudni, nie starajmy się oszukiwać siebie, a tym bardziej Boga. On wiem kim jesteśmy, zna nasze grzechy i bezbłędnie potrafi rozróżnić ziarna od plew. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku