Parafia i Kościół Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie

Kościół i Parafia Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie

Czy szukasz danych parafii Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Dokładnym adresem parafii jest ul. Gajowa 2/6. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 4583 zarejestrowanych wiernych. W roku 2001 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. ks. Roman Łodziński jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Gajowa 2/6
42-200 Częstochowa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-34-3710115

Email: ro***@pa*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Roman Łodziński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2001
Diecezja częstochowska
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4583

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6533
Numer parafii: 14267CZE

ID-570

W roku 2021 parafia obchodziła 20 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Zesłania Ducha Świętego była utworzona.

 • 1676 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1620 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1570 lat po Soborze Efeskim
 • 1550 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1448 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1320 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1214 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1131 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 878 lat po Soborze Laterańskim I
 • 862 lat po Soborze Laterańskim II
 • 822 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 786 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 756 lat po Soborze w Lyonie I
 • 727 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 689 lat po Soborze w Vienne
 • 583 lat po Soborze w Konstancji
 • 556 lat po Soborze Florenckim
 • 484 lat po Soborze Laterańskim V
 • 438 lat po Soborze Trydenckim
 • 131 lat po Soborze Watykańskim I
 • 36 lat po Soborze Watykańskim II

Modlitwa jest aktem komunikacji z Bogiem. Jest to sposób za pomocą którego szukamy przewodnictwa, miłosierdzia i uzdrowienia duchowego dla siebie jak i innych ludzi. Modlitwa to nie tylko coś, co robimy w niedzielę w kościele lub w inne święta, to nasz codzienny obowiązek. Kościół Katolicki wytworzył w przeciągu swojego istnienia wielu świętych i ludzi o pięknym umyśle i sercu. Byli oni w stanie pod natchnieniem Ducha Świętego stworzyć przepiękne modlitwy i pieśni. Niektóre wymagają jednak trochę wprawy w ich odmawianiu. Sprawdź tą modlitwę: Litania do Dzieciątka Jezus. Pomódl się za jej pomocą w sposób odpowiednio godny. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku