Parafia i Kościół Św. Rocha Wyznawcy w Dąbrówce Górnej

Kościół i Parafia Św. Rocha Wyznawcy w Dąbrówce Górnej

Parafia Św. Rocha Wyznawcy wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Dąbrówce Górnej. Kościół parafialny mieści się przy Dąbrówka Górna, ul. Krótka 2. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 712 wiernych. W roku 1981 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Leon Nowak.

Jaki jest adres parafii?

Dąbrówka Górna, ul. Krótka 2
47-300 Krapkowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon:

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Leon Nowak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1981
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 712

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8493
Numer parafii: 61327OPO

ID-4787

Parafia miała dokładnie 37 lat w roku 2018.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1656 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1600 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1550 lat po Soborze Efeskim
 • 1530 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1428 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1300 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1194 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1111 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 858 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 842 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 802 lat po Soborze Laterańskim III
 • 766 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 736 lat po Soborze w Lyonie I
 • 707 lat po Soborze w Lyonie II
 • 669 lat po Soborze w Vienne
 • 563 lat po Soborze w Konstancji
 • 536 lat po Soborze Florenckim
 • 464 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 418 lat po Soborze Trydenckim
 • 111 lat po Soborze Watykańskim I
 • 16 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Modlitwę przed pracą w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Nie dajmy się zwieść powierzchownym wyobrażeniom świata, który nas otacza. Odrzucając tą otaczającą nas fasadę nie znajdziemy tam nic. Prawdziwa prawda i wielkość znajduje się w Bogu. Aby tego doświadczyć musimy się modlić. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku