Parafia i Kościół Św. Mateusza Apostoła w Drołtowicach

Kościół i Parafia Św. Mateusza Apostoła w Drołtowicach

Kościół parafialny położony jest w Drołtowicach. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na Drołtowice 15. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 1350 z danymi z innych parafii. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1959. Proboszczem jest ks. Edward Jan Wala. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Drołtowice 15
56-500 Syców

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-62-7851492

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Edward Jan Wala

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1959
Diecezja kaliska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1350

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1693
Numer parafii: 66536KAL

ID-2109

Parafia miała dokładnie 61 lat w roku 2020.

Nawet nie wiem, czy proboszcz parafii Św. Mateusza Apostoła zdaje sobie sprawę z tego ile lat dzieli rok otwarcia jego parafii od Synodów. No cóż, teraz dzięki naszej poniższej tabelce już wie.

 • 1634 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1578 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1528 lat po Soborze Efeskim
 • 1508 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1406 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1278 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1172 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1089 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 836 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 820 lat po Soborze Laterańskim II
 • 780 lat po Soborze Laterańskim III
 • 744 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 714 lat po Soborze w Lyonie I
 • 685 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 647 lat po Soborze w Vienne
 • 541 lat po Soborze w Konstancji
 • 514 lat po Soborze Florenckim
 • 442 lat po Soborze Laterańskim V
 • 396 lat po Soborze Trydenckim
 • 89 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 6 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Podczas Mszy Świętej jest czas na recytowanie, ciche modlenie się jak i na śpiew. Jeżeli parafia jest wystarczająco duża może sobie zorganizować specjalny chór, który przy akompaniamencie organ napełnia przestrzeń anielskimi śpiewami. Jest mnóstwo różnych śpiewów, zarówno z dedykowanych pieśni religijnych jak i modlitw, które możemy też recytować. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy na przykład Litanię do Świętego Michała Archanioła w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku