Parafia i Kościół Trójcy Świętej w Elblągu

Kościół i Parafia Trójcy Świętej w Elblągu

Kościół parafialny położony jest w Elblągu. Mieści się przy ul. Kielecka 16. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 5800 wiernych. Parafia została ukonstytuowana w roku 1989. ks. Zbigniew Kulesz sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kielecka 16
82-300 Elbląg-Zatorze

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-55-2352187

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zbigniew Kulesz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1989
Diecezja elbląska
Województwo: warmińsko-mazurskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2794
Numer parafii: 56094ELB

ID-981

Parafia miała dokładnie 33 lat w roku 2022.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1664 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1608 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1558 lat po Soborze Efeskim
 • 1538 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1436 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1308 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1202 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1119 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 866 lat po Soborze Laterańskim I
 • 850 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 810 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 774 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 744 lat po Soborze w Lyonie I
 • 715 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 677 lat po Soborze w Vienne
 • 571 lat po Soborze w Konstancji
 • 544 lat po Soborze Florenckim
 • 472 lat po Soborze Laterańskim V
 • 426 lat po Soborze Trydenckim
 • 119 lat po Soborze Watykańskim I
 • 24 lat po Soborze Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku