Parafia i Kościół Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Gdańsku

Kościół i Parafia Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Gdańsku

Kościół parafialny położony jest w Gdańsku. Znajduje się dokładnie przy ul. Wawelska 21. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 1496 z danymi z innych parafii. Parafia została założona w 2001 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Eugeniusza Stelmach.

Jaki jest adres parafii?

ul. Wawelska 21
80-034 Gdańsk

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-6853932

Email: pt*****@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Eugeniusza Stelmach

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2001
Diecezja ełcka
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1496

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8214
Numer parafii: 56490ELC

ID-1263

W 2020 parafia liczyła sobie 19 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) była utworzona.

 • 1676 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1620 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1570 lat po Soborze Efeskim
 • 1550 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1448 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1320 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1214 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1131 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 878 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 862 lat po Soborze Laterańskim II
 • 822 lat po Soborze Laterańskim III
 • 786 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 756 lat po Soborze w Lyonie I
 • 727 lat po Soborze w Lyonie II
 • 689 lat po Soborze w Vienne
 • 583 lat po Soborze w Konstancji
 • 556 lat po Soborze Florenckim
 • 484 lat po Soborze Laterańskim V
 • 438 lat po Soborze Trydenckim
 • 131 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 36 lat po Soborze Watykańskim Drugim

A może by tak się pomodlić? Choć troszkę? Nudzisz się? Katolik się nie nudzi. Gdy nachodzi Cię nuda odmów Pieśń po łacinie. Klęcząc odmawiaj wers po wersie. Módlcie się jak nigdy dotąd i proście Boga o pomoc i przewodnictwo w waszym codziennym życiu. Módlmy się codziennie, kilka razy dziennie. Za siebie, za rodzinę, za nieznajomych, za odkupienie grzechów tego świata.

Dodaj komentarz