Parafia i Kościół Św. Mikołaja w Gdyni

Parafia Św. Mikołaja wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Gdyni. Kościół parafialny mieści się przy ul. Św. Mikołaja 1. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 13350 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została założona w 1911 roku. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Ludwik Grochowina.

Jaki jest adres parafii?

ul. Św. Mikołaja 1
81-062 Gdynia

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-6634414

Email: sp******@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Ludwik Grochowina

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1911
Diecezja gdańska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 13350

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5909
Numer parafii: 15015GDA

ID-1317

W 2017 parafia miała 106 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Mikołaja od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1586 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1530 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1480 lat po Soborze Efeskim
 • 1460 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1358 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1230 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1124 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1041 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 788 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 772 lat po Soborze Laterańskim II
 • 732 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 696 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 666 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 637 lat po Soborze w Lyonie II
 • 599 lat po Soborze w Vienne
 • 493 lat po Soborze w Konstancji
 • 466 lat po Soborze Florenckim
 • 394 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 348 lat po Soborze Trydenckim
 • 41 lat po Soborze Watykańskim I
 • 54 lat przed Soborem Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Modlitwę o zdrowie i uzdrowienie w PDF i pomodlić się rzewnie. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz