Parafia i Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdyni

Kościół i Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdyni

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Gdyni. Mieści się przy ul. Hodowlana 3. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 7830 wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1933 roku. Jako proboszcz ks. Zygfryd Leżański sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Hodowlana 3
81-606 Gdynia 24

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-6241608

Email: po*****@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Zygfryd Leżański

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1933
Diecezja gdańska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7830

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4757
Numer parafii: 26726GDA

ID-1346

W 2020 parafia miała 87 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1608 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1552 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1502 lat po Soborze Efeskim
 • 1482 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1380 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1252 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1146 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1063 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 810 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 794 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 754 lat po Soborze Laterańskim III
 • 718 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 688 lat po Soborze w Lyonie I
 • 659 lat po Soborze w Lyonie II
 • 621 lat po Soborze w Vienne
 • 515 lat po Soborze w Konstancji
 • 488 lat po Soborze Florenckim
 • 416 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 370 lat po Soborze Trydenckim
 • 63 lat po Soborze Watykańskim I
 • 32 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Litanii klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Bądźmy wierni naszemu Bogu. Pokazujmy to nie tylko przez naszą gorliwą modlitwę, ale też naszymi czynami w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku