Parafia i Kościół Św. Mikołaja Biskupa w Gierczycach

Kościół i Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Gierczycach

Parafia Św. Mikołaja Biskupa wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Gierczycach. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 720 wiernych. Parafia została założona w 1390 roku. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Włodzimierz Czerwiński.

Jaki jest adres parafii?

27-532 Wojciechowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-15-8614315

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Włodzimierz Czerwiński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1390
Diecezja sandomierska
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 720

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9960
Numer parafii: 21963SAN

ID-6927

Parafia miała dokładnie 630 lat w roku 2020.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1065 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1009 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 959 lat po Soborze Efeskim
 • 939 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 837 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 709 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 603 lat po Soborze Nicejskim II
 • 520 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 267 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 251 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 211 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 175 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 145 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 116 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 78 lat po Soborze w Vienne
 • 28 lat przed Soborem w Konstancji
 • 55 lat przed Soborem Florenckim
 • 127 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 173 lat przed Soborem Trydenckim
 • 480 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 575 lat przed Soborem Watykańskim II

Jest jeden Kościół, powszechny i apostolski. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I jesteśmy my, lud Boży. Jednym z naszych obowiązków jako wiernych jest regularne modlenie się. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Modlitwę poranną w PDF i pomodlić się rzewnie. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku