Parafia i Kościół Zesłania Ducha Świętego w Gliwicach

Kościół i Parafia Zesłania Ducha Świętego w Gliwicach

Sprawdź dane dotyczące parafii Zesłania Ducha Świętego w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Gliwice. Znajduje się dokładnie przy ul. Nauczycielska 1. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 2501 zarejestrowanych wiernych. Parafia została ukonstytuowana w roku 1808. ks. Józef Kara jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Nauczycielska 1
44-151 Gliwice 17 – Ostropa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2348226

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Kara

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1808
Diecezja gliwicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2501

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3483
Numer parafii: 45174GLI

ID-1482

W roku 2015 parafia obchodziła 207 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Zesłania Ducha Świętego była utworzona.

 • 1483 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1427 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1377 lat po Soborze Efeskim
 • 1357 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1255 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1127 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1021 lat po Soborze Nicejskim II
 • 938 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 685 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 669 lat po Soborze Laterańskim II
 • 629 lat po Soborze Laterańskim III
 • 593 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 563 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 534 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 496 lat po Soborze w Vienne
 • 390 lat po Soborze w Konstancji
 • 363 lat po Soborze Florenckim
 • 291 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 245 lat po Soborze Trydenckim
 • 62 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 157 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Modlitwy za kapłanów, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku