Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Jana Chrzciciela, która znajduje się w Gnojnie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 2785 wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1126. ks. Józef Knap sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

28-114 Gnojno 108

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-3532020

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Knap

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1126
Diecezja kielecka
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2785

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3797
Numer parafii: 11358KIE

ID-2524

W 2018 parafia liczyła sobie 892 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 801 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 745 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 695 lat po Soborze Efeskim
 • 675 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 573 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 445 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 339 lat po Soborze Nicejskim II
 • 256 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 3 lata po Soborze Laterańskim I
 • 13 lat przed Soborem Laterańskim II
 • 53 lat przed Soborem Laterańskim Trzecim
 • 89 lat przed Soborem Laterańskim IV
 • 119 lat przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 148 lat przed Drugim Soborem w Lyonie
 • 186 lat przed Soborem w Vienne
 • 292 lat przed Soborem w Konstancji
 • 319 lat przed Soborem Florenckim
 • 391 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 437 lat przed Soborem Trydenckim
 • 744 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 839 lat przed Soborem Watykańskim II

Dziękujmy Bogu, że dał nam życie, wolną wolę i obietnicę zbawienia. Lecz dostąpienie zbawienia nie jest takie łatwe. Nie każdy dostanie się do Nieba. Dlatego trzeba żyć pełnią wiary. Skupienie, pokora to podstawowe cechy jakie powinna mieć każda nasza odmawiana modlitwa. Robimy to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszej Stwórcy. Aby lepiej się skupić możemy pomóc sobie wsłuchując się w recytowaną Nowennę do Świętego Andrzeja Boboli. Wtedy będzie nam łatwiej poprawnie wymówić wszystkie wersy. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku