Parafia i Kościół Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach

Kościół i Parafia Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach

Parafia Św. Marii Magdaleny położona jest w Gołaczewach. Dokładnym adresem parafii jest Gołaczewy Stara Wieś 15. Parafia posiada 3620 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W roku 1225 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Jako proboszcz ks. Aleksander Witkowski sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

Gołaczewy Stara Wieś 15
32-340 Wolbrom

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-6465687

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Aleksander Witkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1225
Diecezja sosnowiecka
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3620

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3244
Numer parafii: 43145SOS

ID-7456

W 2019 roku obchodziła swoje 794 “urodziny”.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 900 lat po Soborze Nicejskim I
 • 844 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 794 lat po Soborze Efeskim
 • 774 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 672 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 544 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 438 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 355 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 102 lat po Soborze Laterańskim I
 • 86 lat po Soborze Laterańskim II
 • 46 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 10 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 20 lat przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 49 lat przed Soborem w Lyonie II
 • 87 lat przed Soborem w Vienne
 • 193 lat przed Soborem w Konstancji
 • 220 lat przed Soborem Florenckim
 • 292 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 338 lat przed Soborem Trydenckim
 • 645 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 740 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku