Parafia i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grębaninie

Kościół i Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grębaninie

Kościół parafialny położony jest w Grębaninie. Dokładnym adresem parafii jest Grębanin 38. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1696 zarejestrowanych wiernych. Rokiem założenia parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest rok 1929. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Stanisław Borowicki.

Jaki jest adres parafii?

Grębanin 38
63-604 Baranów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-62-7829172

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Borowicki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1929
Diecezja kaliska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1696

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 792
Numer parafii: 48003KAL

ID-1982

Parafia miała dokładnie 90 lat w roku 2019.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1604 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1548 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1498 lat po Soborze Efeskim
 • 1478 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1376 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1248 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1142 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1059 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 806 lat po Soborze Laterańskim I
 • 790 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 750 lat po Soborze Laterańskim III
 • 714 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 684 lat po Soborze w Lyonie I
 • 655 lat po Soborze w Lyonie II
 • 617 lat po Soborze w Vienne
 • 511 lat po Soborze w Konstancji
 • 484 lat po Soborze Florenckim
 • 412 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 366 lat po Soborze Trydenckim
 • 59 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 36 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku