Parafia i Kościół Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

Kościół i Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

Czy szukasz danych parafii Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. 3 Maja 83. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 4000 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rok 1951 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Maciej Cholewa sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. 3 Maja 83
05-080 Izabelin

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-7227693

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Maciej Cholewa

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1951
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9094
Numer parafii: 30279WAR

ID-8874

W roku 2022 parafia obchodziła 71 lat istnienia.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1626 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1570 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1520 lat po Soborze Efeskim
 • 1500 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1398 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1270 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1164 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1081 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 828 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 812 lat po Soborze Laterańskim II
 • 772 lat po Soborze Laterańskim III
 • 736 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 706 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 677 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 639 lat po Soborze w Vienne
 • 533 lat po Soborze w Konstancji
 • 506 lat po Soborze Florenckim
 • 434 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 388 lat po Soborze Trydenckim
 • 81 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 14 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Przybywajmy do Kościoła i módlmy się na kolanach do naszego Boga w Trójcy jedynego. Dobrze jest mieć tekst modlitwy przed sobą w trakcie jej odmawiania. Pomaga to nam się lepiej skupić. W naszym modlitewniku online znajdziesz dziesiątki modlitw, których tekst możesz łatwo wydrukować. Sprawdź i wydrukuj tekst polskiej Modlitwy i z pokorą pomódl się. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku