Parafia i Kościół Św. Wawrzyńca w Jabłowie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Wawrzyńca oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. A dokładnie rzeczy biorąc w Jabłowie przy ul. Szkolna 2. Kilka lat temu w Parafii było 1385 wiernych. Rokiem założenia parafii Św. Wawrzyńca jest XVII wiek. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Gerard Jakubiak.

Jaki jest adres parafii?

ul. Szkolna 2
83-211 Jabłowo

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-5621625

Email: gj*******@ca*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Gerard Jakubiak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XVIIw.
Diecezja pelplińska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1385

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9980
Numer parafii: 12289PEL

ID-5171

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Modlitwy o zdrowie i uzdrowienie, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz