Parafia i Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Małgorzaty w Janowcu

Kościół i Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Małgorzaty w Janowcu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Małgorzaty, która znajduje się w Janowcu. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Kościół parafialny mieści się przy Rynek 6. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 4394 parafian. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1325. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Janusz Socha.

Jaki jest adres parafii?

Rynek 6
24-123 Janowiec n.Wisłą

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-81-8815227

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Janusz Socha

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1325
Diecezja radomska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4394

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3838
Numer parafii: 16199RAD

ID-6577

W 2022 roku obchodziła swoje 697 “urodziny”.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Małgorzaty była utworzona.

 • 1000 lat po Soborze Nicejskim I
 • 944 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 894 lat po Soborze Efeskim
 • 874 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 772 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 644 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 538 lat po Soborze Nicejskim II
 • 455 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 202 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 186 lat po Soborze Laterańskim II
 • 146 lat po Soborze Laterańskim III
 • 110 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 80 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 51 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 13 lat po Soborze w Vienne
 • 93 lat przed Soborem w Konstancji
 • 120 lat przed Soborem Florenckim
 • 192 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 238 lat przed Soborem Trydenckim
 • 545 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 640 lat przed Soborem Watykańskim II

Modlitwa podczas Mszy to za mało. Należy się modlić codziennie, gorliwie, z pokorą i ufnością w dobroć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się wersami Nowenny klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku