Parafia i Kościół Św. Marii Magdaleny w Jaraczewie

Kościół i Parafia Św. Marii Magdaleny w Jaraczewie

Parafia Św. Marii Magdaleny wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Jaraczewie. Znajduje się dokładnie przy ul. Jarocińska 16. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 2189 zarejestrowanych wiernych. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w XIII wieku. Proboszczem jest ks. Stefan Czarnecki. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Jarocińska 16
63-233 Jaraczewo

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-62-7408012

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stefan Czarnecki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XIIIw.
Diecezja płocka
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2189

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3549
Numer parafii: 83151PLO

ID-5523

Nie ma niczego lepszego niż rozmowa z Bogiem za pomocą modlitwy, która została stworzona przez Świętego i od wielu lat jest pielęgnowana w ludu Bożym. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Litanii dominikańska, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku