Parafia i Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół i Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, która znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Równoległa 15 d. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 3630 zarejestrowanych wiernych. Rok 1984 był rokiem rozpoczęcia działalności. Jako proboszcz ks. Gerard Grzesik sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Równoległa 15 d
44-330 Jastrzębie Zdrój

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-4712126

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Gerard Grzesik

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1984
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3630

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4585
Numer parafii: 47436KAT

ID-2246

W 2020 parafia miała 36 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej była utworzona.

 • 1659 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1603 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1553 lat po Soborze Efeskim
 • 1533 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1431 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1303 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1197 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1114 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 861 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 845 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 805 lat po Soborze Laterańskim III
 • 769 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 739 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 710 lat po Soborze w Lyonie II
 • 672 lat po Soborze w Vienne
 • 566 lat po Soborze w Konstancji
 • 539 lat po Soborze Florenckim
 • 467 lat po Soborze Laterańskim V
 • 421 lat po Soborze Trydenckim
 • 114 lat po Soborze Watykańskim I
 • 19 lat po Soborze Watykańskim II

Jest jeden Kościół, powszechny i apostolski. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I jesteśmy my, lud Boży. Jednym z naszych obowiązków jako wiernych jest regularne modlenie się. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "Ojcze Przedwieczny". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Zabiegani, zajęci codziennymi troskami łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach i celach katolika. Nie poddajcie się temu i módlcie się do Boga Ojca codziennie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku