Parafia i Kościół Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół i Parafia Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Katarzyny w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Jastrzębie Zdrój. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na ul. Pszczyńska 128 b. Według danych diecezjalnych parafia posiada 8418 wiernych. Parafia została ukonstytuowana w roku 1380. ks. Wacław Basiak jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Pszczyńska 128 b
44-335 Jastrzębie Zdrój

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-4712055

Email: katarzynakatowice.opoka.org.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Wacław Basiak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1380
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 8418

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9843
Numer parafii: 18696KAT

ID-2245

W 2017 parafia miała 637 lat.

Nawet nie wiem, czy proboszcz parafii Św. Katarzyny zdaje sobie sprawę z tego ile lat dzieli rok otwarcia jego parafii od Synodów. No cóż, teraz dzięki naszej poniższej tabelce już wie.

 • 1055 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 999 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 949 lat po Soborze Efeskim
 • 929 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 827 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 699 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 593 lat po Soborze Nicejskim II
 • 510 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 257 lat po Soborze Laterańskim I
 • 241 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 201 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 165 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 135 lat po Soborze w Lyonie I
 • 106 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 68 lat po Soborze w Vienne
 • 38 lat przed Soborem w Konstancji
 • 65 lat przed Soborem Florenckim
 • 137 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 183 lat przed Soborem Trydenckim
 • 490 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 585 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się wersami Modlitwy klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Nie dajmy się zwieść powierzchownym wyobrażeniom świata, który nas otacza. Odrzucając tą otaczającą nas fasadę nie znajdziemy tam nic. Prawdziwa prawda i wielkość znajduje się w Bogu. Aby tego doświadczyć musimy się modlić. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku