Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Jana Chrzciciela w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Jelenia Góra. A dokładnie rzeczy biorąc w Jeleniej Górze przy ul. Cieplicka 9. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 10000 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rokiem początkujących działalność parafii był 1175. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Zbigniew Janiczek SchP.

Jaki jest adres parafii?

ul. Cieplicka 9
58-560 Jelenia Góra

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-75-6428810

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zbigniew Janiczek SchP

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1175
Diecezja legnicka
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 10000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3355
Numer parafii: 40982LEG

ID-3518

W roku 2018 parafia obchodziła 843 lat istnienia.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 850 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 794 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 744 lat po Soborze Efeskim
 • 724 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 622 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 494 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 388 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 305 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 52 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 36 lat po Soborze Laterańskim II
 • 4 lata przed Soborem Laterańskim Trzecim
 • 40 lat przed Soborem Laterańskim IV
 • 70 lat przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 99 lat przed Drugim Soborem w Lyonie
 • 137 lat przed Soborem w Vienne
 • 243 lat przed Soborem w Konstancji
 • 270 lat przed Soborem Florenckim
 • 342 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 388 lat przed Soborem Trydenckim
 • 695 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 790 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku