Parafia i Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach

Kościół i Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Kartuzach. Znajduje się dokładnie przy ul. Klasztorna 3. Parafia posiada 5874 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Parafia została ukonstytuowana w roku 1862. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Piotr Krupiński.

Jaki jest adres parafii?

ul. Klasztorna 3
83-300 Kartuzy

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-6812085

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Krupiński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1862
Diecezja pelplińska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5874

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4827
Numer parafii: 52583PEL

ID-5096

W 2020 parafia miała 158 lat.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1537 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1481 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1431 lat po Soborze Efeskim
 • 1411 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1309 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1181 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1075 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 992 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 739 lat po Soborze Laterańskim I
 • 723 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 683 lat po Soborze Laterańskim III
 • 647 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 617 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 588 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 550 lat po Soborze w Vienne
 • 444 lat po Soborze w Konstancji
 • 417 lat po Soborze Florenckim
 • 345 lat po Soborze Laterańskim V
 • 299 lat po Soborze Trydenckim
 • 8 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 103 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Modlitwę wieczorną w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Św. Alfons de Liguori pisał o modlitwie, iż jest to środek niezbędny do zbawienia. Nie ma modlitwy, nie ma zbawienia, jest wieczne potępienie. Nie dajmy się zwieść przez wygodę życia w obecnym świcie i pamiętajmy, aby regularnie i prawdziwie modlić się. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku