Parafia i Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach

Kościół i Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach

Poznaj dokładny adres parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Kościół parafialny mieści się przy Kaski 22A. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 1620 z danymi z innych parafii. Rokiem założenia parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła jest rok 1406. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Mirosław Grędziński.

Jaki jest adres parafii?

Kaski 22A
96-314 Baranów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-46-8560725

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Mirosław Grędziński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1406
Diecezja warmińska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1620

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6900
Numer parafii: 40522WAR

ID-8816

W 2020 minęło 614 lat od dnia założenia parafii.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1081 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1025 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 975 lat po Soborze Efeskim
 • 955 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 853 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 725 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 619 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 536 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 283 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 267 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 227 lat po Soborze Laterańskim III
 • 191 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 161 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 132 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 94 lat po Soborze w Vienne
 • 12 lat przed Soborem w Konstancji
 • 39 lat przed Soborem Florenckim
 • 111 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 157 lat przed Soborem Trydenckim
 • 464 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 559 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Pieśni Chwała na Wysokości Bogu, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Sprawmy, aby każda modlitwa miała sens, jakiś cel, jakąś intencję. Nie bądźmy też samolubni. Pamiętajmy o ludziach w potrzebie, grzesznikach, ludziach samotnych.

Dodaj komentarz