Parafia i Kościół Św. Anny w Katowicach

Kościół i Parafia Św. Anny w Katowicach

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Anny w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Katowice. Dokładnym adresem parafii jest Pl. Wyzwolenia 21. Parafia liczy sobie 10900 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Rok 1910 był rokiem rozpoczęcia działalności. Proboszczem jest ks. Zygmunt Klim. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Pl. Wyzwolenia 21
40-423 Katowice 16

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-3569622

Email: sw*****@z..pl

Kto jest proboszczem?

ks. Zygmunt Klim

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1910
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 10900

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7010
Numer parafii: 51807KAT

ID-2260

W 2018 roku obchodziła swoje 108 “urodziny”.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Anny była utworzona.

 • 1585 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1529 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1479 lat po Soborze Efeskim
 • 1459 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1357 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1229 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1123 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1040 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 787 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 771 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 731 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 695 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 665 lat po Soborze w Lyonie I
 • 636 lat po Soborze w Lyonie II
 • 598 lat po Soborze w Vienne
 • 492 lat po Soborze w Konstancji
 • 465 lat po Soborze Florenckim
 • 393 lat po Soborze Laterańskim V
 • 347 lat po Soborze Trydenckim
 • 40 lat po Soborze Watykańskim I
 • 55 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Modlitwa jest aktem komunikacji z Bogiem. Jest to sposób za pomocą którego szukamy przewodnictwa, miłosierdzia i uzdrowienia duchowego dla siebie jak i innych ludzi. Modlitwa to nie tylko coś, co robimy w niedzielę w kościele lub w inne święta, to nasz codzienny obowiązek. Dzisiejszy dzień jest dobry na odmówienie modlitwy. Przygotowaliśmy specjalną wersję tej Nowenny PDF do druku, aby było Ci łatwiej się modlić. Bóg w swojej mocy i łasce dał nam życie i Ziemię w opiekę. My, jako posłuszni jego słowom musimy się pokornie modlić prosząc go o łaskę i wybaczenie za nasze grzechy. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku