Parafia i Kościół Św. Wojciecha w Kielnie

Kościół i Parafia Św. Wojciecha w Kielnie

Witamy na stronie poświęconej parafii Św. Wojciecha położonej w Kielnie. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Kościół parafialny mieści się przy ul. Jeziorna 1. Parafia liczy sobie 2900 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Rok 1340 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Franciszek Rompa jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Jeziorna 1
84-208 Kielno

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-6760725

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Franciszek Rompa

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1340
Diecezja gdańska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2900

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7931
Numer parafii: 23705GDA

ID-1351

Parafia miała dokładnie 678 lat w roku 2018.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1015 lat po Soborze Nicejskim I
 • 959 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 909 lat po Soborze Efeskim
 • 889 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 787 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 659 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 553 lat po Soborze Nicejskim II
 • 470 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 217 lat po Soborze Laterańskim I
 • 201 lat po Soborze Laterańskim II
 • 161 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 125 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 95 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 66 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 28 lat po Soborze w Vienne
 • 78 lat przed Soborem w Konstancji
 • 105 lat przed Soborem Florenckim
 • 177 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 223 lat przed Soborem Trydenckim
 • 530 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 625 lat przed Soborem Watykańskim II

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Sprawmy, aby każda modlitwa miała sens, jakiś cel, jakąś intencję. Nie bądźmy też samolubni. Pamiętajmy o ludziach w potrzebie, grzesznikach, ludziach samotnych.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku