Parafia i Kościół Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie

Kościół i Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie

Kościół parafialny położony jest w Kleosinie. Mieści się przy ul. Zambrowska 24. Parafia liczy sobie 3500 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Parafia została ukonstytuowana w roku 2002. Proboszczem jest ks. Janusz Walerowski SVD. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-85-4744800

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Janusz Walerowski SVD

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2002
Diecezja białostocka
Województwo: podlaskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 3500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3410
Numer parafii: 41174BIA

ID-30

W roku 2022 parafia obchodziła 20 lat istnienia.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1677 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1621 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1571 lat po Soborze Efeskim
 • 1551 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1449 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1321 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1215 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1132 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 879 lat po Soborze Laterańskim I
 • 863 lat po Soborze Laterańskim II
 • 823 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 787 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 757 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 728 lat po Soborze w Lyonie II
 • 690 lat po Soborze w Vienne
 • 584 lat po Soborze w Konstancji
 • 557 lat po Soborze Florenckim
 • 485 lat po Soborze Laterańskim V
 • 439 lat po Soborze Trydenckim
 • 132 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 37 lat po Soborze Watykańskim II

Po co się modlimy? Czy to w Kościele podczas Mszy, czy też prywatnie. Modlimy się, aby wyrazić szacunek do naszego Stworzyciela, a także uzyskać tak potrzebne nam łaski, które pomogą nam w drodze do zbawienia. Jedni uważają, iż Msza Święta niedzielna to jedyny obowiązek katolika. Tylko tam się modlimy. Nic z tych rzeczy. Odmawianie na przykład Koronki w tygodniu jest jak najbardziej właściwe. Nie jesteśmy katolikami weekendowymi. Trzeba być pełnowymiarowym katolikiem, który swoje obowiązki względem Boga Ojca Wszechmogącego realizuje każdego dnia. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku