Parafia i Kościół Św. Marcina w Klikuszowej

Parafia Św. Marcina położona jest w Klikuszowej. Według danych diecezjalnych parafia posiada 4432 wiernych. Rokiem początkujących działalność parafii był 1343. Proboszczem jest ks. Jan Mikołajczyk. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

34-404 Klikuszowa 221

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-18-2651416

Email: ki*******@pa*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Mikołajczyk

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1343
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4432

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2866
Numer parafii: 85680KRA

ID-3319

W 2019 parafia miała 676 lat.

Nawet nie wiem, czy proboszcz parafii Św. Marcina zdaje sobie sprawę z tego ile lat dzieli rok otwarcia jego parafii od Synodów. No cóż, teraz dzięki naszej poniższej tabelce już wie.

 • 1018 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 962 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 912 lat po Soborze Efeskim
 • 892 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 790 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 662 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 556 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 473 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 220 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 204 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 164 lat po Soborze Laterańskim III
 • 128 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 98 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 69 lat po Soborze w Lyonie II
 • 31 lat po Soborze w Vienne
 • 75 lat przed Soborem w Konstancji
 • 102 lat przed Soborem Florenckim
 • 174 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 220 lat przed Soborem Trydenckim
 • 527 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 622 lat przed Soborem Watykańskim II

A może by tak się pomodlić? Choć troszkę? Każdy porządny katolik powinien się regularnie modlić. Skorzystaj z naszej łatwej do wydruku Modlitwy, aby wyrazić swoją miłość do Boga. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz