Parafia i Kościół Św. Macieja Apostoła w Klwowie

Kościół i Parafia Św. Macieja Apostoła w Klwowie

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Macieja Apostoła w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Klwów. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Opoczyńska 12. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 2540 parafian. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1459 roku. ks. Czesław Kołtunowicz jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Opoczyńska 12
26-415 Klwów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-48-6710012

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Czesław Kołtunowicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1459
Diecezja radomska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2540

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1628
Numer parafii: 26404RAD

ID-6319

Parafia miała dokładnie 558 lat w roku 2017.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Macieja Apostoła od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1134 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1078 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1028 lat po Soborze Efeskim
 • 1008 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 906 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 778 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 672 lat po Soborze Nicejskim II
 • 589 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 336 lat po Soborze Laterańskim I
 • 320 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 280 lat po Soborze Laterańskim III
 • 244 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 214 lat po Soborze w Lyonie I
 • 185 lat po Soborze w Lyonie II
 • 147 lat po Soborze w Vienne
 • 41 lat po Soborze w Konstancji
 • 14 lat po Soborze Florenckim
 • 58 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 104 lat przed Soborem Trydenckim
 • 411 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 506 lat przed Soborem Watykańskim II

Nie ma niczego lepszego niż rozmowa z Bogiem za pomocą modlitwy, która została stworzona przez Świętego i od wielu lat jest pielęgnowana w ludu Bożym. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na słowa Pieśni. Czyż to nie jest piękne? Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku