Parafia i Kościół Św. Wojciecha w Koninie

Kościół i Parafia Św. Wojciecha w Koninie

Czy szukasz danych parafii Św. Wojciecha w Koninie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. A dokładnie rzeczy biorąc w Koninie przy ul. Portowa 2. Parafia posiada 14190 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W XIV wieku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym wieku rozpoczęła swoją działalność. ks. Józef Wysocki sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Portowa 2
62-510 Konin

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-63-2433382

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Wysocki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XIVw.
Diecezja włocławska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 14190

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 810
Numer parafii: 63284WLO

ID-9273

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Koronki, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku