Parafia i Kościół Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie

Kościół i Parafia Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Mieści się przy Os. Jagielońskie 1. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 5350 wiernych. Rokiem założenia parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego jest rok 1991. ks. Paweł Książkiewicz sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

Os. Jagielońskie 1
64-000 Kościan

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-65-5119808

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Paweł Książkiewicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1991
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5350

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7668
Numer parafii: 84495POZ

ID-5604

Parafia miała dokładnie 28 lat w roku 2019.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1666 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1610 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1560 lat po Soborze Efeskim
 • 1540 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1438 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1310 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1204 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1121 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 868 lat po Soborze Laterańskim I
 • 852 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 812 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 776 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 746 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 717 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 679 lat po Soborze w Vienne
 • 573 lat po Soborze w Konstancji
 • 546 lat po Soborze Florenckim
 • 474 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 428 lat po Soborze Trydenckim
 • 121 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 26 lat po Soborze Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Nowennę do Świętego Charbela w PDF i pomodlić się rzewnie. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Pamiętajmy, iż jesteśmy częścią Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz